PEOPLE Smart Cities on:

Facebook_icon   twitter_logo  LinkedIn_logo  600px-wikipedia-logo  PEOPLE-Identica-Logo

Send us your news!

Click here to share your news!
PDF Print E-mail

Υπηρεσίες Θέρμης/ Thermi Services

Geek_flagEnglish_Flag

Geek_flagGR

- Εικονική Αγορά και Ευρετήριο Επιχειρήσεων

Πρόβλημα που επιλύνει

Παρά το γεγονός ότι η Θέρμη είναι πολυπληθής, πολύ λίγοι από τους κατοίκους χρησιμοποιούν τα τοπικά καταστήματα και τους επαγγελματίες για τις καθημερινές τους ανάγκες. Ο Δήμος της Θέρμης σε συνεργασία με την Ένωση Επαγγελματιών και Εμπόρων Θέρμης πρότειναν την ανάπτυξη μιας εικονικής αγοράς που θα κατηγοριοποιεί όλα τα τοπικά καταστήματα και τους επαγγελματίες, με τη μορφή ενός θεματικού καταλόγου και στην οποία θα παρουσιάζει την τοπική αγορά μέσα σε ένα online-περιβάλλον, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο ένα πολύ ευρέως γνωστό δίαυλο για την εμπορευματοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η υπηρεσία αυτή θα διεγείρει το αγοραστικό ενδιαφέρον στην περιοχή και θα μπορέσει να προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για ευρύτερο κοινό όσο και για τους επαγγελματίες της περιοχής.

Η συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την εμπειρία τους στη χρησιμοποίηση online εφαρμογών. Για αυτό το λόγο, τα e-shops στην πιο απλή τους μορφή θα εκθέτουν μια φωτογραφία, τα στοιχεία επικοινωνίας και μια μικρή περιγραφή του καταστήματος, ενώ στην πιο εξελιγμένη τους μορφή θα μπορούν να περιλαμβάνουν ευκαιρίες και προσφορές για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Περιγραφή

Η εφαρμογή αυτή αντιπροσωπεύει την αγορά της Θέρμης και στοχεύει στην προώθηση προσφορών, προωθητικών ενεργειών και εκπτώσεων. Η πρόσβαση στα καταστήματα θα πραγματοποιείται μέσω υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, οθονών και κωδικών quick response (QR) που θα βρίσκονται σε διάφορα σημεία του κέντρου της πόλης. Επιπλέον θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τις τοπικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της περιοχής (περίπου 400 στον αριθμό) μέσω ενός ψηφιακού ευρετηρίου το οποίο θα λειτουργεί στο κέντρο της πόλης. Οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες ανά κατηγορία και τοποθεσία και θα περιλαμβάνει πληροφορίες για εστιατόρια, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, γιατρούς, δικηγόρους, κλπ.

Παράλληλα η εφαρμογή θα περιλαμβάνει και ένα παρατηρητήριο τιμών (ένα σύστημα που επιτρέπει στον χρήστη να συγκρίνει τιμές καταναλωτικών προϊόντων) για τα supermarkets και τα βενζικάδικα της περιοχής, το οποίο θα τροφοδοτείται με πληροφορίες από το αντίστοιχο παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Τέλος η εφαρμογή θα περιλαμβάνει και χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων, επιτρέποντας στους επισκέπτες να βαθμολογήσουν προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και να προτείνουν προσφορές στους φίλους τους.

Εφαρμογή

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την εφαρμογή 'Εικονική αγορά και ευρετήριο Επιχειρήσεων'. Κάντε 'κλικ' επάνω στον εικόνα για να δείτε τη σχετική εφαρμογή.

Virtual_Marketplace


 

English_FlagEN

-  Virtual City Marketplace

Problem to solve

Although Thermi is highly populated, very few of its residents use local shops and professionals for their everyday needs. With the promptitude of the Municipality of Thermi and of Thermi’s Association of Professionals and Merchants, it has been proposed the development of a virtual marketplace that will group local shops and professionals in a form of a thematic directory and which will represent the local market within an online-environment, offering a very popular channel for the commercialisation of products and services. The service will stimulate the buying interest in the district. It can create a win-win situation where both customers and buyers have profit.

The participation of local businesses is corelated to their experience in using online applications. Therefore, in its simplest form e-shops can only dispose a photo, contact details and a short description, while in a more advanced form they can include bargains and offers for specific products and services.

Description

This application represents the marketplace of Thermi and is targeting on offers, promotions and discounts. Access to shops is made through PCs, mobile phones, screens and quick response (QR) codes embedded in the physical space of the city centre. Information about local businesses and professionals (about 400) will be given through a digital inventory, which will operate in the city center. Information is displayed by category and location, including hotels, restaurants, clothing stores, real estate, doctors, lawyers, etc.

Part of the observatory can be a price watch system (a system that allows users to compare consumer goods from local stores in one central place) for supermarkets and gas stations, which can be fueled with information from the relative price watch systems of the Greek Ministry of Regional Development and Competitiveness. This system can constitute a tool of attraction for visiting the website.

Finally, the virtual marketplace can incorporate social networks‘ characteristics allowing visitors to rate products and services as well as to suggest offers to their friends.

Application

Below you can see the application 'Virtual City Marketplace'. Click on the picture to access the related application.

Virtual_Marketplace

This application is in Greek language


Last Updated ( Friday, 01 February 2013 20:44 )
 
free pokereverest poker revie

PEOPLE FINAL CONFERENCE

On January 18, 2013, Anova IT Consulting, S.L hosted the final conference of PEOPLE project. The event took place in Salon de Actos from the Rectorado of the University of Alcala. Read more...

Login Form

CALL FOR COOPERATION!

The call is open to other Smart City initiatives that wish to collaborate on novel solutions for Smart Cities ecosystems.

Click for more information

ICOS - Open Source

ICOS
An Open Source Community for Intelligent / Smart Cities!
Follow this link for more information!

Newsletter

SubScribe to our newsletter!"This project is partially funded under the ICT Policy Support Programme (ICT PSP)
as part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme by the European Community"